משרד-האוצר.png

בקרה כלכלית ליווי תקופת ההקמה והתפעול של פלמחים

מאות מיליוני ש"ח

פיתוח תכנית אסטרטגית להרחבת הפעילות

מאות מיליוני ש"ח

הורד (1).jpg
IDBLogo.svg.png

חוות דעת בעניין חוות דעת מקיפה בעניין הסולבנטיות של החברה

מילארדי ש"ח

ליווי כלכלי פיננסי של הנאמן מטעם ביהמ"ש לביצוע חקירות ובדיקות כלכליות

מאות מיליוני ש"ח

הורד (3).png
הורד (4).png

בדיקה למתן אינדיקציה להיקף הנזק והחשיפה בתביעת בעלי אג"ח

מאות מיליוני ש"ח

משרד-האוצר.png

בקרה כלכלית ליווי תקופת ההקמה והתפעול של פלמחים

מאות מיליוני ש"ח

פיתוח תכנית אסטרטגית להרחבת הפעילות

מאות מיליוני ש"ח

הורד (1).jpg
IDBLogo.svg.png

חוות דעת בעניין חוות דעת מקיפה בעניין הסולבנטיות של החברה

מילארדי ש"ח

ליווי כלכלי פיננסי של הנאמן מטעם ביהמ"ש לביצוע חקירות ובדיקות כלכליות

מאות מיליוני ש"ח

הורד (3).png
הורד (4).png

בדיקה למתן אינדיקציה להיקף הנזק והחשיפה בתביעת בעלי אג"ח

מאות מיליוני ש"ח

משרד-האוצר.png

בקרה כלכלית ליווי תקופת ההקמה והתפעול של פלמחים

מאות מיליוני ש"ח

פיתוח תכנית אסטרטגית להרחבת הפעילות

מאות מיליוני ש"ח

הורד (1).jpg
IDBLogo.svg.png

חוות דעת בעניין חוות דעת מקיפה בעניין הסולבנטיות של החברה

מילארדי ש"ח

ליווי כלכלי פיננסי של הנאמן מטעם ביהמ"ש לביצוע חקירות ובדיקות כלכליות

מאות מיליוני ש"ח

הורד (3).png
הורד (4).png

בדיקה למתן אינדיקציה להיקף הנזק והחשיפה בתביעת בעלי אג"ח

מאות מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח
מיליוני ש"ח

תכנית אסטרטגית והגברת הכנסות לכפרי הנוער בארץ

press to zoom
מאות מיליוני ש"ח
מאות מיליוני ש"ח

הערכת שווי וליווי הליך המכירה

press to zoom
גויס עד כה- 4 מיליון דולר
גויס עד כה- 4 מיליון דולר

ליווי החברה בגיוס הון עבור סטארטאפ בתחום הרשתות החברתיות

press to zoom
מעל מיליארד ש"ח
מעל מיליארד ש"ח

בנקאי השקעות לגיוס חוב

press to zoom
כ-1.7 מיליארד ש"ח
כ-1.7 מיליארד ש"ח

ליווי החברה במסגרת הסדר חוב

press to zoom
כ-2.5 מיליארד ש"ח
כ-2.5 מיליארד ש"ח

ליווי ההליך המכרזי וייעוץ פיננסי לנתיבים מהירים

press to zoom
כמיליארד ש"ח
כמיליארד ש"ח

בניית מודלים פיננסיים והערכת שווי מתקני התפלה עבור יו.בי.אס

press to zoom
מיליארדי ש"ח
מיליארדי ש"ח

שירותי אינטגרציה בליווי גיבוש המכרז וההליך המכרזי בפרויקט אופק רחב

press to zoom
עשרות מיליוני ש"ח
עשרות מיליוני ש"ח

חו"ד בדבר נזקים בני"ע

press to zoom
כ-300 מיליון ש"ח
כ-300 מיליון ש"ח

ייעוץ פיננסי וליווי ההליך המכרזי למכרז שיפוץ והוספת מבנה לבנק

press to zoom
עשרות מיליוני ש"ח
עשרות מיליוני ש"ח

איתור הזדמנויות בתחום הרכב האוטונומי

press to zoom
כ-20 מיליון ש"ח
כ-20 מיליון ש"ח

הכנת תכנית אסטרטגית לרכש ואספקת תרופות לשב"ס

press to zoom
עשרות מיליוני ש"ח
עשרות מיליוני ש"ח

הערכת שווי חברת אנשי העיר

press to zoom
עשרות מיליוני ש"ח
עשרות מיליוני ש"ח

הערכת שווי נעמן לקראת הצעת רכש

press to zoom
מיליארדי ש"ח
מיליארדי ש"ח

בניית תכנית חומש לתכנון רב שנתי לחטיבת האחזקה

press to zoom
מאות מיליוני ש"ח
מאות מיליוני ש"ח

ליווי ההליך המכרזי לרכש ואחזקת מסוקי משטרה. כתיבת מסמכי המכרז וליווי ההתקשרות

press to zoom
כ-3 מיליארד ש"ח
כ-3 מיליארד ש"ח

ייעוץ לועדת דירקטוריון במיזוג יואל ואקויטל

press to zoom
מאות מיליוני ש"ח
מאות מיליוני ש"ח

ליווי החברה במסגרת הסדר חוב

press to zoom
מיליארדי ש"ח
מיליארדי ש"ח

איתור רוכש למתקני התפלה בישראל

press to zoom
עשרות מיליוני ש"ח
עשרות מיליוני ש"ח

ניהול חוות דעת תשתיות

press to zoom
מאות מיליוני ש"ח
מאות מיליוני ש"ח

ייעוץ וליווי בארגון מחדש של מבנה ההון

press to zoom
מאות מיליוני ש"ח
מאות מיליוני ש"ח

ליווי ההליך המכרזי וייעוץ פיננסי

press to zoom
כ-3.7 מיליארד ש"ח
כ-3.7 מיליארד ש"ח

ליווי סגירה פיננסית, בניית מודל פיננסי, בקרה כלכלית וליווי הליכים משפטיים

press to zoom
מיליארדי ש"ח
מיליארדי ש"ח

ליווי ההליך המכרזי, ייעוץ פיננסי וליווי מנהלת בפרויקט נעים לירוק

press to zoom
מאות מיליוני ש"ח
מאות מיליוני ש"ח

ליווי החברה במסגרת הסדר חוב

press to zoom
מאות מיליוני ש"ח
מאות מיליוני ש"ח

ליווי תביעה ייצוגית קבוצת בזן

press to zoom
כ-100 מיליון ש"ח
כ-100 מיליון ש"ח

ייעוץ פיננסי להליך המכרזי לטיפול בקרקע

press to zoom
עשרות מיליוני ש"ח
עשרות מיליוני ש"ח

בחינת כדאיות השקעה בפרויקטי תשתיות בארה"ב

press to zoom
מאות מיליוני ש"ח
מאות מיליוני ש"ח

חוות דעת להליך בוררות

press to zoom
כ-50 מיליון ש"ח
כ-50 מיליון ש"ח

ליווי כלכלי של חברת נמל אשדוד בתהליך הפרטת הנמל

press to zoom
כ-700 מיליון ש"ח
כ-700 מיליון ש"ח

בקרה כלכלית, ליווי תקופת ההקמה ותקופת התפעול של מתקן ההתפלה פלמחים

press to zoom
עשרות מיליוני ש"ח
עשרות מיליוני ש"ח

ליווי מחזיקי האג"ח בהסדר חוב

press to zoom
מאות מיליוני ש"ח
מאות מיליוני ש"ח

ליווי החברה במסגרת הסדר חוב

press to zoom
עשרות מיליוני ש"ח
עשרות מיליוני ש"ח

חו"ד כלכלית בהליך מכרזי

press to zoom
מאות מיליוני ש"ח
מאות מיליוני ש"ח

ליווי הנהלת החברה בהליך בניית אסטרטגיה עסקית

press to zoom
מאות מיליוני ש"ח
מאות מיליוני ש"ח

בדיקת כדאיות פרויקט תשתיות

press to zoom
מיליארדי ש"ח
מיליארדי ש"ח

ליווי ההליך המכרזי וייעוץ פיננסי למאגר נתוני אשראי

press to zoom
מיליארדי ש"ח
מיליארדי ש"ח

בניית מודל כלכלי עבור פרויקטי שיקום גשרים

press to zoom
כ-200 מיליון ש"ח
כ-200 מיליון ש"ח

ליווי ההליך המכרזי וייעוץ פיננסי לבניית בית עירייה ברעננה

press to zoom
כ-500 מיליון ש"ח
כ-500 מיליון ש"ח

ליווי מציע בהגשת הצעה כולל בניית מודל פיננסי ניתוח הסכמים ודוחות כספיים

press to zoom