משרד-האוצר.png

בקרה כלכלית ליווי תקופת ההקמה והתפעול של פלמחים

מאות מיליוני ש"ח

פיתוח תכנית אסטרטגית להרחבת הפעילות

מאות מיליוני ש"ח

הורד (1).jpg
IDBLogo.svg.png

חוות דעת בעניין חוות דעת מקיפה בעניין הסולבנטיות של החברה

מילארדי ש"ח

ליווי כלכלי פיננסי של הנאמן מטעם ביהמ"ש לביצוע חקירות ובדיקות כלכליות

מאות מיליוני ש"ח

הורד (3).png
הורד (4).png

בדיקה למתן אינדיקציה להיקף הנזק והחשיפה בתביעת בעלי אג"ח

מאות מיליוני ש"ח

משרד-האוצר.png

בקרה כלכלית ליווי תקופת ההקמה והתפעול של פלמחים

מאות מיליוני ש"ח

פיתוח תכנית אסטרטגית להרחבת הפעילות

מאות מיליוני ש"ח

הורד (1).jpg
IDBLogo.svg.png

חוות דעת בעניין חוות דעת מקיפה בעניין הסולבנטיות של החברה

מילארדי ש"ח

ליווי כלכלי פיננסי של הנאמן מטעם ביהמ"ש לביצוע חקירות ובדיקות כלכליות

מאות מיליוני ש"ח

הורד (3).png
הורד (4).png

בדיקה למתן אינדיקציה להיקף הנזק והחשיפה בתביעת בעלי אג"ח

מאות מיליוני ש"ח

משרד-האוצר.png

בקרה כלכלית ליווי תקופת ההקמה והתפעול של פלמחים

מאות מיליוני ש"ח

פיתוח תכנית אסטרטגית להרחבת הפעילות

מאות מיליוני ש"ח

הורד (1).jpg
IDBLogo.svg.png

חוות דעת בעניין חוות דעת מקיפה בעניין הסולבנטיות של החברה

מילארדי ש"ח

ליווי כלכלי פיננסי של הנאמן מטעם ביהמ"ש לביצוע חקירות ובדיקות כלכליות

מאות מיליוני ש"ח

הורד (3).png
הורד (4).png

בדיקה למתן אינדיקציה להיקף הנזק והחשיפה בתביעת בעלי אג"ח

מאות מיליוני ש"ח

Billions of NIS
Billions of NIS

Establishing a five-year strategic plan for Ayalon Highway company

press to zoom
Israel Land Authority
Israel Land Authority

Establishing a government company in the housing infrastructure field

press to zoom
Ministry of Health
Ministry of Health

Examining the establishment of a body that develops and exports Israeli health services and products

press to zoom
General Accountant's Department
General Accountant's Department

Assistants in improving Israeli's position in the global Doing Business index

press to zoom
Hundreds of millions of NIS
Hundreds of millions of NIS

Developing the recommended strategy for Shikun & Binui energy via analysis of trends in the energy sector

press to zoom
Hundreds of millions of NIS
Hundreds of millions of NIS

Formulation of a Strategic Plan for senior citizens division of the Ministry of Labor

press to zoom
Dozens of millions of NIS
Dozens of millions of NIS

Economic opinion for the court within a class action

press to zoom
Dozens of millions of NIS
Dozens of millions of NIS

Economic opinion for the court within a class action

press to zoom
Hundreds of millions of NIS
Hundreds of millions of NIS

Advising in the firm’s negotiation with bond holders

press to zoom
Dozens of millions of NIS
Dozens of millions of NIS

Advising the winning bidder for operating Haifa’s cable car

press to zoom
Billions of NIS
Billions of NIS

Advising the board special committee in the merger of Joel with Equital and the valuation of the companies

press to zoom
Billions of NIS
Billions of NIS

Advising the board special committee in the merger of Industrial Buildings Corporation with Jerusalem Economic Corporation and the valuation of the companies

press to zoom
One billion NIS
One billion NIS

A strategic plan to increase income for the youth villages in the country

press to zoom
Hundreds of millions of NIS
Hundreds of millions of NIS

Investment bankers in the sale of a pumped-storage project

press to zoom
Hundreds of millions of NIS
Hundreds of millions of NIS

Valuation and advising the sale process

press to zoom
Billions of NIS
Billions of NIS

Integration services and managing the tender procedure in the “Ofek Rahav” project

press to zoom
2 billion NIS
2 billion NIS

An investment banker for debt raising for MSC terminal in Ashdod

press to zoom
Raised 4 million dollars
Raised 4 million dollars

Advising the company in capital raising for a social network startup

press to zoom
One billion NIS
One billion NIS

Building financial models, valuation and locating a buyer for desalination plants

press to zoom
Hundreds of millions of NIS
Hundreds of millions of NIS

Advising the company's management in the process of building a business strategy

press to zoom
2.5 Billion NIS
2.5 Billion NIS

Accompanying the tender process and financial consulting for the fast lanes project

press to zoom
1.5 Billion NIS
1.5 Billion NIS

Advising the company in its debt settlement

press to zoom
1.2 Billion NIS
1.2 Billion NIS

Accompanying the operational stage and financial consulting for the Fast Lane

press to zoom
Dozens of millions of NIS
Dozens of millions of NIS

Locating opportunities in the autonomous cars field

press to zoom
Dozens of millions of NIS
Dozens of millions of NIS

Construction of a strategic plan for the purchase and supply of medicines to the Prisons Service

press to zoom
Billions of NIS
Billions of NIS

Building a five-year budget plan for the maintenance division

press to zoom
Hundreds of millions of NIS
Hundreds of millions of NIS

Accompanying the tender procedure for purchasing and maintaining police helicopters. Writing the tender documents and managing the contract

press to zoom
1.7 Billion NIS
1.7 Billion NIS

Advising the company on its debt settlement

press to zoom
Hundreds of millions of NIS
Hundreds of millions of NIS

Advising bondholders on the debt settlement

press to zoom
Dozens of millions of NIS
Dozens of millions of NIS

Managing an urban infrastructure contract

press to zoom
Hundreds of millions of NIS
Hundreds of millions of NIS

Consulting and accompaniment in restructuring the capital structure

press to zoom
Hundreds of millions of NIS
Hundreds of millions of NIS

Consultation and accompaniment in restructuring the capital structure

press to zoom
3.7 billion NIS
3.7 billion NIS

Advising the financial closure, building a financial model, implementing financial control and accompanying legal procedures

press to zoom
Billions of NIS
Billions of NIS

Accompanying the tender process, financial consulting and management support in the Alternative project

press to zoom
Hundreds of millions of NIS
Hundreds of millions of NIS

Advising the company on its debt settlement

press to zoom
100 million NIS
100 million NIS

Financial consultation for the tender process regarding land treatment

press to zoom
Hundreds of millions of NIS
Hundreds of millions of NIS

Economic opinion for arbitration proceedings

press to zoom
Hundreds of millions of NIS
Hundreds of millions of NIS

Advising the company on its debt settlement

press to zoom
Dozens of millions of NIS
Dozens of millions of NIS

Economic opinion in legal proceedings

press to zoom
Billions of NIS
Billions of NIS

Valuation of the group for the Tel- Aviv District Court as part of IDB debt settlement

press to zoom