משרד-האוצר.png

בקרה כלכלית ליווי תקופת ההקמה והתפעול של פלמחים

מאות מיליוני ש"ח

פיתוח תכנית אסטרטגית להרחבת הפעילות

מאות מיליוני ש"ח

הורד (1).jpg
IDBLogo.svg.png

חוות דעת בעניין חוות דעת מקיפה בעניין הסולבנטיות של החברה

מילארדי ש"ח

ליווי כלכלי פיננסי של הנאמן מטעם ביהמ"ש לביצוע חקירות ובדיקות כלכליות

מאות מיליוני ש"ח

הורד (3).png
הורד (4).png

בדיקה למתן אינדיקציה להיקף הנזק והחשיפה בתביעת בעלי אג"ח

מאות מיליוני ש"ח

משרד-האוצר.png

בקרה כלכלית ליווי תקופת ההקמה והתפעול של פלמחים

מאות מיליוני ש"ח

פיתוח תכנית אסטרטגית להרחבת הפעילות

מאות מיליוני ש"ח

הורד (1).jpg
IDBLogo.svg.png

חוות דעת בעניין חוות דעת מקיפה בעניין הסולבנטיות של החברה

מילארדי ש"ח

ליווי כלכלי פיננסי של הנאמן מטעם ביהמ"ש לביצוע חקירות ובדיקות כלכליות

מאות מיליוני ש"ח

הורד (3).png
הורד (4).png

בדיקה למתן אינדיקציה להיקף הנזק והחשיפה בתביעת בעלי אג"ח

מאות מיליוני ש"ח

משרד-האוצר.png

בקרה כלכלית ליווי תקופת ההקמה והתפעול של פלמחים

מאות מיליוני ש"ח

פיתוח תכנית אסטרטגית להרחבת הפעילות

מאות מיליוני ש"ח

הורד (1).jpg
IDBLogo.svg.png

חוות דעת בעניין חוות דעת מקיפה בעניין הסולבנטיות של החברה

מילארדי ש"ח

ליווי כלכלי פיננסי של הנאמן מטעם ביהמ"ש לביצוע חקירות ובדיקות כלכליות

מאות מיליוני ש"ח

הורד (3).png
הורד (4).png

בדיקה למתן אינדיקציה להיקף הנזק והחשיפה בתביעת בעלי אג"ח

מאות מיליוני ש"ח

מיליארדי ש"ח
מיליארדי ש"ח

ליווי מיזוג יואל עם אקויטל והערכת שווי החברות

מיליארדי ש"ח
מיליארדי ש"ח

ליווי מיזוג מבני תעשיה עם כלכלית ירושלים והערכת שווי החברות

כמיליארד ש"ח
כמיליארד ש"ח

תכנית אסטרטגית והגברת הכנסות לכפרי הנוער בארץ

מאות מיליוני ש"ח
מאות מיליוני ש"ח

בנקאי השקעות במכירת פרויקט אגירה שאובה

מאות מיליוני ש"ח
מאות מיליוני ש"ח

הערכת שווי וליווי הליך המכירה

מיליארדי ש"ח
מיליארדי ש"ח

שירותי אינטגרציה בליווי גיבוש המכרז וההליך המכרזי בפרויקט אופק רחב

כ- 1.5 מיליארד ש"ח
כ- 1.5 מיליארד ש"ח

בנקאי השקעות לגיוס חוב

גויס עד כה- 4 מיליון דולר
גויס עד כה- 4 מיליון דולר

ליווי החברה בגיוס הון עבור סטארטאפ בתחום הרשתות החברתיות

כמיליארד ש"ח
כמיליארד ש"ח

בניית מודלים פיננסיים, הערכת שווי ואיתור רוכש למתקני התפלה

מאות מיליוני ש"ח
מאות מיליוני ש"ח

ליווי הנהלת החברה בהליך בניית אסטרטגיה עסקית

כ-2.5 מיליארד ש"ח
כ-2.5 מיליארד ש"ח

ליווי ההליך המכרזי וייעוץ פיננסי לנתיבים מהירים

כ-1.5 מיליארד ש"ח
כ-1.5 מיליארד ש"ח

ליווי החברה במסגרת הסדר חוב

כ- 1.2 מיליארד ש"ח
כ- 1.2 מיליארד ש"ח

ליווי שלב התפעול וייעוץ פיננסי לנתיב המהיר

עשרות מיליוני ש"ח
עשרות מיליוני ש"ח

איתור הזדמנויות בתחום הרכב האוטונומי

עשרות מיליוני ש"ח
עשרות מיליוני ש"ח

הכנת תכנית אסטרטגית לרכש ואספקת תרופות לשב"ס

מיליארדי ש"ח
מיליארדי ש"ח

בניית תכנית חומש לתכנון רב שנתי לחטיבת האחזקה

מאות מיליוני ש"ח
מאות מיליוני ש"ח

ליווי ההליך המכרזי לרכש ואחזקת מסוקי משטרה. כתיבת מסמכי המכרז וליווי ההתקשרות

כ-1.7 מיליארד ש"ח
כ-1.7 מיליארד ש"ח

ליווי החברה במסגרת הסדר חוב

מאות מיליוני ש"ח
מאות מיליוני ש"ח

ליווי מחזיקי האג"ח במסגרת הסדר חוב

עשרות מיליוני ש"ח
עשרות מיליוני ש"ח

ניהול חוזה תשתיות עירוניות

מאות מיליוני ש"ח
מאות מיליוני ש"ח

ייעוץ וליווי בארגון מחדש של מבנה ההון

מאות מיליוני ש"ח
מאות מיליוני ש"ח

ייעוץ פיננסי בהקמת 2 תחנות כח בשיטת קוגנרציה

כ-3.7 מיליארד ש"ח
כ-3.7 מיליארד ש"ח

ליווי סגירה פיננסית, בניית מודל פיננסי, בקרה כלכלית וליווי הליכים משפטיים

מיליארדי ש"ח
מיליארדי ש"ח

ליווי ההליך המכרזי, ייעוץ פיננסי וליווי מנהלת בפרויקט נעים לירוק

מאות מיליוני ש"ח
מאות מיליוני ש"ח

ליווי החברה במסגרת הסדר חוב

כ-100 מיליון ש"ח
כ-100 מיליון ש"ח

ייעוץ פיננסי להליך המכרזי לטיפול בקרקע

מאות מיליוני ש"ח
מאות מיליוני ש"ח

חוות דעת להליך בוררות

מאות מיליוני ש"ח
מאות מיליוני ש"ח

ליווי החברה במסגרת הסדר חוב

עשרות מיליוני ש"ח
עשרות מיליוני ש"ח

חו"ד כלכלית בהליכים משפטיים

מיליארדי ש"ח
מיליארדי ש"ח

הערכת שווי עבור בית המשפט המחוזי

מאות מיליוני ש"ח
מאות מיליוני ש"ח

בדיקת כדאיות פרויקט תשתיות

מיליארדי ש"ח
מיליארדי ש"ח

ליווי ההליך המכרזי וייעוץ פיננסי למאגר נתוני אשראי

כ-200 מיליון ש"ח
כ-200 מיליון ש"ח

ליווי ההליך המכרזי וייעוץ פיננסי לבניית בית עירייה ברעננה

כ-500 מיליון ש"ח
כ-500 מיליון ש"ח

ליווי מציע בהגשת הצעה כולל בניית מודל פיננסי ניתוח הסכמים ודוחות כספיים

כ-2.5 מיליארד ש"ח
כ-2.5 מיליארד ש"ח

ליווי ההליך המכרזי וייעוץ פיננסי למכרז הפעלה

מיליארדי ש"ח
מיליארדי ש"ח

שירותי ייעוץ פיננסי בגיבוש המכרז לפרויקט קריית המודיעין

כ-100 מיליון ש"ח
כ-100 מיליון ש"ח

הכנת חוות דעת כלכלית וליווי שוטף של זכיין הרכבת הקלה בירושלים

עשרות מיליוני ש"ח
עשרות מיליוני ש"ח

הערכת שווי חברת אנשי העיר

כ-600 מיליון ש"ח
כ-600 מיליון ש"ח

ליווי סגירה פיננסית, בניית מודל פיננסי ובקרה כלכלית

מאות מיליוני ש"ח
מאות מיליוני ש"ח

בנקאי השקעות ומציאת שותף לעסקת קבלן

עשרות מיליוני ש"ח
עשרות מיליוני ש"ח

חוות דעת כלכלית לבית משפט במסגרת תבענה ייצוגית (עשרות מיליוני ש"ח)

עשרות מיליוני ש"ח
עשרות מיליוני ש"ח

חוות דעת כלכלית לבית משפט במסגרת תבענה ייצוגית

מאות מיליוני ש"ח
מאות מיליוני ש"ח

ליווי החברה במסגרת מו"מ עם מחזיקי האג"ח

עשרות מיליוני ש"ח
עשרות מיליוני ש"ח

ליווי וזכייה במכרז לתפעול רכבל בחיפה

מיליארדי ש"ח
מיליארדי ש"ח

ליווי מיזוג יואל עם אקויטל והערכת שווי החברות

מיליארדי ש"ח
מיליארדי ש"ח

ליווי מיזוג מבני תעשיה עם כלכלית ירושלים והערכת שווי החברות

כמיליארד ש"ח
כמיליארד ש"ח

תכנית אסטרטגית והגברת הכנסות לכפרי הנוער בארץ

מאות מיליוני ש"ח
מאות מיליוני ש"ח

בנקאי השקעות במכירת פרויקט אגירה שאובה

מאות מיליוני ש"ח
מאות מיליוני ש"ח

הערכת שווי וליווי הליך המכירה

מיליארדי ש"ח
מיליארדי ש"ח

שירותי אינטגרציה בליווי גיבוש המכרז וההליך המכרזי בפרויקט אופק רחב

כ- 1.5 מיליארד ש"ח
כ- 1.5 מיליארד ש"ח

בנקאי השקעות לגיוס חוב

גויס עד כה- 4 מיליון דולר
גויס עד כה- 4 מיליון דולר

ליווי החברה בגיוס הון עבור סטארטאפ בתחום הרשתות החברתיות

כמיליארד ש"ח
כמיליארד ש"ח

בניית מודלים פיננסיים, הערכת שווי ואיתור רוכש למתקני התפלה

מאות מיליוני ש"ח
מאות מיליוני ש"ח

ליווי הנהלת החברה בהליך בניית אסטרטגיה עסקית

כ-2.5 מיליארד ש"ח
כ-2.5 מיליארד ש"ח

ליווי ההליך המכרזי וייעוץ פיננסי לנתיבים מהירים

כ-1.5 מיליארד ש"ח
כ-1.5 מיליארד ש"ח

ליווי החברה במסגרת הסדר חוב

כ- 1.2 מיליארד ש"ח
כ- 1.2 מיליארד ש"ח

ליווי שלב התפעול וייעוץ פיננסי לנתיב המהיר

עשרות מיליוני ש"ח
עשרות מיליוני ש"ח

איתור הזדמנויות בתחום הרכב האוטונומי

עשרות מיליוני ש"ח
עשרות מיליוני ש"ח

הכנת תכנית אסטרטגית לרכש ואספקת תרופות לשב"ס

מיליארדי ש"ח
מיליארדי ש"ח

בניית תכנית חומש לתכנון רב שנתי לחטיבת האחזקה

מאות מיליוני ש"ח
מאות מיליוני ש"ח

ליווי ההליך המכרזי לרכש ואחזקת מסוקי משטרה. כתיבת מסמכי המכרז וליווי ההתקשרות

כ-1.7 מיליארד ש"ח
כ-1.7 מיליארד ש"ח

ליווי החברה במסגרת הסדר חוב

מאות מיליוני ש"ח
מאות מיליוני ש"ח

ליווי מחזיקי האג"ח במסגרת הסדר חוב

עשרות מיליוני ש"ח
עשרות מיליוני ש"ח

ניהול חוזה תשתיות עירוניות

מאות מיליוני ש"ח
מאות מיליוני ש"ח

ייעוץ וליווי בארגון מחדש של מבנה ההון

מאות מיליוני ש"ח
מאות מיליוני ש"ח

ייעוץ פיננסי בהקמת 2 תחנות כח בשיטת קוגנרציה

כ-3.7 מיליארד ש"ח
כ-3.7 מיליארד ש"ח

ליווי סגירה פיננסית, בניית מודל פיננסי, בקרה כלכלית וליווי הליכים משפטיים

מיליארדי ש"ח
מיליארדי ש"ח

ליווי ההליך המכרזי, ייעוץ פיננסי וליווי מנהלת בפרויקט נעים לירוק

מאות מיליוני ש"ח
מאות מיליוני ש"ח

ליווי החברה במסגרת הסדר חוב

כ-100 מיליון ש"ח
כ-100 מיליון ש"ח

ייעוץ פיננסי להליך המכרזי לטיפול בקרקע

מאות מיליוני ש"ח
מאות מיליוני ש"ח

חוות דעת להליך בוררות

מאות מיליוני ש"ח
מאות מיליוני ש"ח

ליווי החברה במסגרת הסדר חוב

עשרות מיליוני ש"ח
עשרות מיליוני ש"ח

חו"ד כלכלית בהליכים משפטיים

מיליארדי ש"ח
מיליארדי ש"ח

הערכת שווי עבור בית המשפט המחוזי

מאות מיליוני ש"ח
מאות מיליוני ש"ח

בדיקת כדאיות פרויקט תשתיות

מיליארדי ש"ח
מיליארדי ש"ח

ליווי ההליך המכרזי וייעוץ פיננסי למאגר נתוני אשראי

כ-200 מיליון ש"ח
כ-200 מיליון ש"ח

ליווי ההליך המכרזי וייעוץ פיננסי לבניית בית עירייה ברעננה

כ-500 מיליון ש"ח
כ-500 מיליון ש"ח

ליווי מציע בהגשת הצעה כולל בניית מודל פיננסי ניתוח הסכמים ודוחות כספיים

כ-2.5 מיליארד ש"ח
כ-2.5 מיליארד ש"ח

ליווי ההליך המכרזי וייעוץ פיננסי למכרז הפעלה

מיליארדי ש"ח
מיליארדי ש"ח

שירותי ייעוץ פיננסי בגיבוש המכרז לפרויקט קריית המודיעין