Show More
24.10.2013

באסיפה סוערת הציגה הנהלת פטרוכימיים- שחייבת לבעלי האג"ח 1.5 מיליארד שקל- את תכניתה לשנות את מתווה הסדר החוב. שרון זוארבך, היועץ הכלכלי של הנציגות, המליץ לבעלי האג"ח לאשר לחברה להשתתף בהנפקת הזכויות

Go to link