בקרה כלכלית ליווי תקופת ההקמה והתפעול של פלמחים

מאות מיליוני ש"ח

פיתוח תכנית אסטרטגית להרחבת הפעילות

מאות מיליוני ש"ח

חוות דעת בעניין חוות דעת מקיפה בעניין הסולבנטיות של החברה

מילארדי ש"ח

ליווי כלכלי פיננסי של הנאמן מטעם ביהמ"ש לביצוע חקירות ובדיקות כלכליות

מאות מיליוני ש"ח

בדיקה למתן אינדיקציה להיקף הנזק והחשיפה בתביעת בעלי אג"ח

מאות מיליוני ש"ח

בקרה כלכלית ליווי תקופת ההקמה והתפעול של פלמחים

מאות מיליוני ש"ח

פיתוח תכנית אסטרטגית להרחבת הפעילות

מאות מיליוני ש"ח

חוות דעת בעניין חוות דעת מקיפה בעניין הסולבנטיות של החברה

מילארדי ש"ח

ליווי כלכלי פיננסי של הנאמן מטעם ביהמ"ש לביצוע חקירות ובדיקות כלכליות

מאות מיליוני ש"ח

בדיקה למתן אינדיקציה להיקף הנזק והחשיפה בתביעת בעלי אג"ח

מאות מיליוני ש"ח

בקרה כלכלית ליווי תקופת ההקמה והתפעול של פלמחים

מאות מיליוני ש"ח

פיתוח תכנית אסטרטגית להרחבת הפעילות

מאות מיליוני ש"ח

חוות דעת בעניין חוות דעת מקיפה בעניין הסולבנטיות של החברה

מילארדי ש"ח

ליווי כלכלי פיננסי של הנאמן מטעם ביהמ"ש לביצוע חקירות ובדיקות כלכליות

מאות מיליוני ש"ח

בדיקה למתן אינדיקציה להיקף הנזק והחשיפה בתביעת בעלי אג"ח

מאות מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח
תכנית אסטרטגית והגברת הכנסות לכפרי הנוער בארץ
מאות מיליוני ש"ח
הערכת שווי וליווי הליך המכירה
גויס עד כה- 4 מיליון דולר
ליווי החברה בגיוס הון עבור סטארטאפ בתחום הרשתות החברתיות
מעל מיליארד ש"ח
בנקאי השקעות לגיוס חוב
כ-1.7 מיליארד ש"ח
ליווי החברה במסגרת הסדר חוב
כ-2.5 מיליארד ש"ח
ליווי ההליך המכרזי וייעוץ פיננסי לנתיבים מהירים
כמיליארד ש"ח
בניית מודלים פיננסיים והערכת שווי מתקני התפלה עבור יו.בי.אס
מיליארדי ש"ח
שירותי אינטגרציה בליווי גיבוש המכרז וההליך המכרזי בפרויקט אופק רחב
עשרות מיליוני ש"ח
חו"ד בדבר נזקים בני"ע
כ-300 מיליון ש"ח
ייעוץ פיננסי וליווי ההליך המכרזי למכרז שיפוץ והוספת מבנה לבנק
עשרות מיליוני ש"ח
איתור הזדמנויות בתחום הרכב האוטונומי
כ-20 מיליון ש"ח
הכנת תכנית אסטרטגית לרכש ואספקת תרופות לשב"ס
עשרות מיליוני ש"ח
הערכת שווי חברת אנשי העיר
עשרות מיליוני ש"ח
הערכת שווי נעמן לקראת הצעת רכש
מיליארדי ש"ח
בניית תכנית חומש לתכנון רב שנתי לחטיבת האחזקה
מאות מיליוני ש"ח
ליווי ההליך המכרזי לרכש ואחזקת מסוקי משטרה. כתיבת מסמכי המכרז וליווי ההתקשרות
כ-3 מיליארד ש"ח
ייעוץ לועדת דירקטוריון במיזוג יואל ואקויטל
מאות מיליוני ש"ח
ליווי החברה במסגרת הסדר חוב
מיליארדי ש"ח
איתור רוכש למתקני התפלה בישראל
עשרות מיליוני ש"ח
ניהול חוות דעת תשתיות
מאות מיליוני ש"ח
ייעוץ וליווי בארגון מחדש של מבנה ההון
מאות מיליוני ש"ח
ליווי ההליך המכרזי וייעוץ פיננסי
כ-3.7 מיליארד ש"ח
ליווי סגירה פיננסית, בניית מודל פיננסי, בקרה כלכלית וליווי הליכים משפטיים
מיליארדי ש"ח
ליווי ההליך המכרזי, ייעוץ פיננסי וליווי מנהלת בפרויקט נעים לירוק
מאות מיליוני ש"ח
ליווי החברה במסגרת הסדר חוב
מאות מיליוני ש"ח
ליווי תביעה ייצוגית קבוצת בזן
כ-100 מיליון ש"ח
ייעוץ פיננסי להליך המכרזי לטיפול בקרקע
עשרות מיליוני ש"ח
בחינת כדאיות השקעה בפרויקטי תשתיות בארה"ב
מאות מיליוני ש"ח
חוות דעת להליך בוררות
כ-50 מיליון ש"ח
ליווי כלכלי של חברת נמל אשדוד בתהליך הפרטת הנמל
כ-700 מיליון ש"ח
בקרה כלכלית, ליווי תקופת ההקמה ותקופת התפעול
של מתקן ההתפלה פלמחים
עשרות מיליוני ש"ח
ליווי מחזיקי האג"ח בהסדר חוב
מאות מיליוני ש"ח
ליווי החברה במסגרת הסדר חוב
עשרות מיליוני ש"ח
חו"ד כלכלית בהליך מכרזי
מאות מיליוני ש"ח
ליווי הנהלת החברה בהליך בניית אסטרטגיה עסקית
מאות מיליוני ש"ח
בדיקת כדאיות פרויקט תשתיות
מיליארדי ש"ח
ליווי ההליך המכרזי וייעוץ פיננסי למאגר נתוני אשראי
מיליארדי ש"ח
בניית מודל כלכלי עבור פרויקטי שיקום גשרים
כ-200 מיליון ש"ח
ליווי ההליך המכרזי וייעוץ פיננסי לבניית בית עירייה ברעננה
כ-500 מיליון ש"ח
ליווי מציע בהגשת הצעה כולל בניית מודל פיננסי ניתוח הסכמים ודוחות כספיים
פרויקטים נוספים
מיליארדי ש"ח

בניית מודל כלכלי עבור פרויקטי שיקום גשרים